Het rivierengebied heeft veel dijken,
dus veiligheid staat voorop. Naast veiligheid heeft een dijk ook andere functies zoals recreatie, wonen, verkeer en natuur. Altijd met een realistische kijk op de consequenties en betaalbaarheid. Dit is de ambitie van het nieuwe bestuur als het gaat om waterveiligheid. Kortom, we streven naar: sterke dijken, beleefbare iconen.

thema: waterveilig rivierenland

Een stijgende zeespiegel, dalende bodem en klimaatverandering hebben grote gevolgen voor Nederland, maar zeker ook voor ons rivierengebied.

 Dijkversterkings-
projecten 

Ook in 2019 is een flinke slag gemaakt in het verbreden en ophogen van de ruim 2 kilometer lange Molenkade in Groot-Ammers. Deze kade beschermt de polder tegen het water van de hoger gelegen Ammerse Boezem.

 

Uitvoering kadeversterking Molenkade 

1

2

Natuurvriendelijke oevers bij een nieuwe poldersloot zorgen inmiddels voor een verbetering van de waterkwaliteit en de flora en fauna. Ook zijn de contouren van een nieuw en veiliger fietspad met bypasses rondom de historische molens zichtbaar. Om de kade stevig te maken en een stabiele ondergrond voor het fietspad te creëren is de Molenkade tijdelijk extra opgehoogd. Na een periode van zetting wordt de Molenkade op de definitieve hoogte gebracht, waarna het asfalt van het fietspad wordt aangebracht. Voor de zomer zijn alle werkzaamheden afgerond. 


Waterschap Rivierenland is vijf jaar (2015-2019) trekker geweest van de Projectoverstijgende Verkenning Macrostabiliteit (POVM), onderdeel van het Hoogwaterbeschermings-programma. 

Uniek grondonderzoek voor sterke dijken 

De POVM heeft in samenwerking met vele partijen een groot aantal rapporten, hand-reikingen en protocollen opgeleverd, en diverse onderzoeken, pilots en proeven uitgevoerd. In de afronding van de POVM en samen met Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving, vindt momenteel een onder-zoek plaats. Op twee locaties in Nederland wordt de sterkte van de grond in dijken,


specifiek in de zones boven de grondwaterstand (de onverzadigde zone), onderzocht. Met de resultaten uit dit onderzoek kunnen we de veiligheid van dijken in Nederland nóg beter analyseren. Het onderzoek wordt uitgevoerd gedurende een jaar, in samenwerking met Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Aa en Maas en Deltares. 


1

1

Ga terug naar de kaart op de startpagina voor een overzicht van de projecten waterveilig rivierenland.

Grofzandbarrière

Gebiedsprogramma A5H

Calamiteit Spijk

Waalfront

Bezoek Deltacommissaris

Het rivierengebied heeft veel dijken,
dus veiligheid staat voorop. Naast veiligheid heeft een dijk ook andere functies zoals recreatie, wonen, verkeer en natuur. Altijd met een realistische kijk op de consequenties en betaalbaarheid. Dit is de ambitie van het nieuwe bestuur als het gaat om waterveiligheid. Kortom, we streven naar: sterke dijken, beleefbare iconen.

Waterveilig
rivierenland

Uitvoering kadeversterking Molenkade 

1

2

Ook in 2019 is een flinke slag gemaakt in het verbreden en ophogen van de ruim 2 kilometer lange Molenkade in Groot-Ammers. Deze kade beschermt de polder tegen het water van de hoger gelegen Ammerse Boezem.

 

Natuurvriendelijke oevers bij een nieuwe poldersloot zorgen inmiddels voor een verbetering van de waterkwaliteit en de flora en fauna. Ook zijn de contouren van een nieuw en veiliger fietspad met bypasses rondom de historische molens zichtbaar. Om de kade stevig te maken en een stabiele ondergrond voor het fietspad te creëren is de Molenkade tijdelijk extra opgehoogd. Na een periode van zetting wordt de Molenkade op de definitieve hoogte gebracht, waarna het asfalt van het fietspad wordt aangebracht. Voor de zomer zijn alle werkzaamheden afgerond. 


Een stijgende zeespiegel, dalende bodem en klimaatverandering hebben grote gevolgen voor Nederland, maar zeker ook voor ons rivierengebied.

 Dijkversterkings-
projecten 

Waterschap Rivierenland is vijf jaar (2015-2019) trekker geweest van de Projectoverstijgende Verkenning Macrostabiliteit (POVM), onderdeel van het Hoogwaterbeschermings-programma. 

Uniek grondonderzoek voor sterke dijken 

De POVM heeft in samenwerking met vele partijen een groot aantal rapporten, hand-reikingen en protocollen opgeleverd, en diverse onderzoeken, pilots en proeven uitgevoerd. In de afronding van de POVM en samen met Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving, vindt momenteel een onder-zoek plaats. Op twee locaties in Nederland wordt de sterkte van de grond in dijken, specifiek in de zones boven de grondwaterstand (de onverzadigde zone), onderzocht. Met de resultaten uit dit onderzoek kunnen we de veiligheid van dijken in Nederland nóg beter analyseren. Het onderzoek wordt uitgevoerd gedurende een jaar, in samenwerking met Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Aa en Maas en Deltares.


1

1

Ga terug naar de kaart op de startpagina voor een overzicht van de projecten waterveilig rivierenland.

Grofzandbarrière

Gebiedsprogramma A5H

Calamiteit Spijk

Waalfront

Bezoek Deltacommissaris