Bart Pörtzgen, boswachter bij het Brabants Landschap, popelt om zijn geheime tip eindelijk te kunnen laten zien aan een groter publiek. 

Mijn geheime tip

gaat niet over de

modderkruiper”

scroll naar
beneden

“Het Pompveld is het mooiste natuurgebied in het Land van Altena. Alleen ziet niemand dat, behalve ik. Dankzij de eendenkooi is het gebied aan de ruilverkaveling ontsnapt. Jarenlang was dat mijn geheime plekje. Straks is deze natte parel nog veel mooier, blijft het een beschermd reservaat en ligt er een wandelpad langs. 
Daar kijk je prachtig over de oude eendenkooi heen. De bestaande eendenkooi blijft natuurlijk beschermd. De modderkruiper gaan we niet zien. Die is voedsel voor de purperreiger en zal zich heel goed verstoppen.”

Bart Pörtzgen, boswachter bij het Brabants Landschap

In het natte natuurgebied Pompveld en Andelsch Broek in Altena werkten we aan verbetering van zowel waterhuishouding als natuurwaarden, samen met het Brabants Landschap. In 2018 kwam al een nieuwe waterberging gereed, die water kan opvangen bij hoosbuien. In 2019 verbeterden we het helofytenfilter waardoor schoner water in de natuur komt. 

We legden een omleiding van een grote sloot, die nu voor bijvoorbeeld de grote modderkruiper geen obstakel meer is. Nieuwe bruggen maken het gebied toegankelijk voor het publiek. Op dit moment wordt onder andere nog gewerkt aan herstel van oorspronkelijke greppels in het landschap.

Pompveld en 
Andelsch Broek

1

1

Vanuit de doelstelling van het waterschap om energieneutraal te zijn in 2030 en om afvalstromen te verminderen, wordt de komende tijd gewerkt aan het realiseren van een Energiefabriek bij de zuivering in Sleeuwijk en een aantal zonneparken. 

Om het rioolwater in het westelijke deel van Waterschap Rivierenland efficiënter te kunnen verwerken is de rioolwaterzuivering in Sleeuwijk gerenoveerd en uitgebreid en zijn nieuwe persleidingen aangelegd. 

Energiefabriek en centralisatie Sleeuwijk

1

2

De bereikte mijlpalen van 2019 op een rij:

Renovatie en uitbreiding van de zuivering is gereed. In juli 2019 is de zuivering officieel geopend.

Het ontwerp voor de Energiefabriek is afgerond en de bouw 
is gestart. 

Voorbereidingen voor het aanpassen van zeven zuiveringen waarvan het slib in de Energiefabriek vergist gaat worden.

Passeerstroken zijn aangelegd en verkeersborden geplaatst rond de zuivering
in Sleeuwijk om het vrachtverkeer in goede
 banen te leiden.

Ingebruikname van nieuwe rioolgemalen in Wijk en Aalburg, Eethen, Dussen en Meeuwen.

Op het terrein bij
het gemaal in Wijk
 en Aalburg is een waterberging aangelegd en worden zonnepanelen aangebracht.

Voorbereidingen
voor de aanleg van zonneparken op
de terreinen bij de gemalen Eethen
 en Dussen.

Na de wateroverlast door hevige hoosbuien in Altena van 2014 en 2015, werkten we aan tal van aanpassingen in het watersysteem: nieuwe stuwen, ruimere duikers en extra waterberging. In 2019 waren de laatste werken klaar. Een nieuwe stuw en duiker in Schans, bij Werkendam, waren sluitstuk in een omvangrijk gezamenlijk programma van waterschap en gemeente. Zo wordt Altena toekomstbestendig in een veranderend klimaat.

Altena toekomstbestendig

Dijkversterking Gameren

1

3

Het plan om een dijkversterking uit te mogen voeren is door het waterschap vastgesteld en door de provincie goedgekeurd. Een grofzandbarrière is gekozen als oplossing. Hiervoor zijn door Deltares haalbaarheidsproeven uitgevoerd. Drie aannemers gaan maakbaarheidsproeven uitvoeren.

Grofzandbarrière

Dijkversterking Gameren

1

4

Bart Pörtzgen, boswachter bij het Brabants Landschap, popelt om zijn geheime tip eindelijk te kunnen laten zien aan een groter publiek. 

Mijn geheime tip

gaat niet over de

modderkruiper”

scroll naar
beneden

“Het Pompveld is het mooiste natuurgebied in het Land van Altena. Alleen ziet niemand dat, behalve ik. Dankzij de eendenkooi is het gebied aan de ruilverkaveling ontsnapt. Jarenlang was dat mijn geheime plekje. Straks is deze natte parel nog veel mooier, blijft het een beschermd reservaat en ligt er een wandelpad langs. 
Daar kijk je prachtig over de oude eendenkooi heen. De bestaande eendenkooi blijft natuurlijk beschermd. De modderkruiper gaan we niet zien. Die is voedsel voor de purperreiger en zal zich heel goed verstoppen.”

Bart Pörtzgen, boswachter bij het Brabants Landschap

In het natte natuurgebied Pompveld en Andelsch Broek in Altena werkten we aan verbetering van zowel waterhuishouding als natuurwaarden, samen met het Brabants Landschap. In 2018 kwam al een nieuwe waterberging gereed, die water kan opvangen bij hoosbuien. In 2019 verbeterden we het helofytenfilter waardoor schoner water in de natuur komt. 

We legden een omleiding van een grote sloot, die nu voor bijvoorbeeld de grote modderkruiper geen obstakel meer is. Nieuwe bruggen maken het gebied toegankelijk voor het publiek. Op dit moment wordt onder andere nog gewerkt aan herstel van oorspronkelijke greppels in het landschap.

Pompveld en 
Andelsch Broek

1

1

Vanuit de doelstelling van het waterschap om energieneutraal te zijn in 2030 en om afvalstromen te verminderen, wordt de komende tijd gewerkt aan het realiseren van een Energiefabriek bij de zuivering in Sleeuwijk en een aantal zonneparken. 

De bereikte mijlpalen van 2019 op een rij:

Renovatie en uitbreiding van de zuivering is gereed. In juli 2019 is de zuivering officieel geopend.

Het ontwerp voor de Energiefabriek is afgerond en de bouw is gestart. 

Voorbereidingen voor het aanpassen van zeven zuiveringen waarvan het slib in de Energiefabriek vergist gaat worden.

Passeerstroken zijn aangelegd en verkeersborden geplaatst rond de zuivering in Sleeuwijk om het vrachtverkeer in goede banen te leiden.

Ingebruikname van nieuwe rioolgemalen in Wijk en Aalburg, Eethen, Dussen en Meeuwen.

Op het terrein bij het gemaal in Wijk
en Aalburg is een waterberging aangelegd en worden zonnepanelen aangebracht.

Voorbereidingen voor de aanleg van zonneparken op de terreinen bij de gemalen Eethen en Dussen. 

Om het rioolwater in het westelijke deel van Waterschap Rivierenland efficiënter te kunnen verwerken is de rioolwaterzuivering in Sleeuwijk gerenoveerd en uitgebreid en zijn nieuwe persleidingen aangelegd. 

Energiefabriek en centralisatie Sleeuwijk

1

2

Na de wateroverlast door hevige hoosbuien in Altena van 2014 en 2015, werkten we aan tal van aanpassingen in het watersysteem: nieuwe stuwen, ruimere duikers en extra waterberging. In 2019 waren de laatste werken klaar. Een nieuwe stuw en duiker in Schans, bij Werkendam, waren sluitstuk in een omvangrijk gezamenlijk programma van waterschap en gemeente. Zo wordt Altena toekomstbestendig in een veranderend klimaat.

Altena toekomstbestendig

Dijkversterking Gameren

1

3

Het plan om een dijkversterking uit te mogen voeren is door het waterschap vastgesteld en door de provincie goedgekeurd. Een grofzandbarrière is gekozen als oplossing. Hiervoor zijn door Deltares haalbaarheidsproeven uitgevoerd. Drie aannemers gaan maakbaarheidsproeven uitvoeren.

Grofzandbarrière

Dijkversterking Gameren

1

4