Iwan van Eldijk (bestuurslid Stichting buurtspeelplein Donatushof) organiseert fondsen voor een renovatie van het speelplein Donatushof in Bemmel en ziet een nieuw soort levendigheid in de buurt.

Helpen met een

groen speelplein

voor wijk en school,

op onze manier”

“Op zaterdag zag ik andere ouders vaak in de weer met tegels en boomstammen. Het betonnen plein bood kinderen weinig uitdaging. Met een plan kregen we zicht op allerlei subsidieregelingen. Zoals voor de omgang met water. Nu zitten de stoeptegels in een amfitheater voor buitenles aan de kinderen. Je ziet het water van het enorme dak via boomstammen over het plein lopen. In de Waal, de Linge en de Rijn. Iedereen is bij de waterpomp te vinden: kinderen en water is een genot om te zien. Met de beplanting en de sponsorloop voor een natuurlijk klim- en speeltoestel is het helemaal af.”

Iwan van Eldijk, bestuurslid Stichting buurtspeelplein Donatushof

Bent u van plan om uw tuin of buurt te vergroenen? Als u dit samen doet met uw buren dan bieden
we vanuit het waterschap subsidie!
Op www.hohohuisbui.nl vindt u
meer informatie.

Ook een goed klimaatidee?

1

1

Zo halen we bij de rioolwaterzuivering in Tiel biogas uit rioolslib en hebben we in Arnhem-Zuid een zonnepark geopend. Met deze twee groene energiebronnen wekken we 5,5 miljoen KwH per jaar op. Dat is ongeveer gelijk aan het jaarlijkse verbruik van 1700 woningen. 

De komende periode gaan we nog meer zonneparken openen. Zo staat er bijvoorbeeld nog een op de planning bij de rioolwaterzuivering in Dodewaard. 

Waterschap Rivierenland heeft de ambitie om in 2030 energieneutraal te worden. In de Betuwe hebben we in 2019 flink aan de weg getimmerd om dit doel te halen. 

In de Betuwe wordt gewerkt aan
energieneutraal waterschap

1

2

In 2030 wekken we alle energie die voor onze bedrijfsvoering nodig is duurzaam op. 

Arnhem-Zuid

Tiel

zonnepark

rioolzuivering


2

groene
energiebronnen

De gemeente Neder-Betuwe had een aantal jaar geleden juist te kampen met wateroverlast. We hebben op verschillende locaties in Neder-Betuwe extra waterberging gegraven. Bijvoorbeeld bij de kern van Kesteren. Daar hebben we in 2019 samen met de gemeente een sloot verbreed. Met de extra waterberging is het gebied beter voorbereid op het veranderende klimaat.

Een van de plekken waar droogte goed te merken was, is Nijmegen-Lent. In 2018 was het waterpeil van de Lentse Plas lange tijd laag. Aan het einde van de zomer van 2018 plaatsten we pompen om het droogvallen van de singels tegen te gaan. Uiteindelijk bleek het nodig om de pompen tot en met het voorjaar van 2019 te laten staan. Zo voorkwamen we stankoverlast, vissterfte en natuurschade. Inmiddels hebben we samen met de gemeente Nijmegen de singels voorzien van een kleibodem, die beter water vasthoudt.

Calamiteiten zijn niet uit te sluiten. Bijvoorbeeld extreem hoogwater op de grote rivieren, droogte, het stilvallen van een rioolwaterzuivering of dat er gevaarlijke stoffen in het water terechtkomen. 

Betuwe toekomstbestendig

1

3

Tiel-Oost is een wijk met veel steen en weinig sloten. Bij een hoosbui of een hogere waterstand op de Waal stond er regelmatig water op straat. De afgelopen jaren hebben we samen met gemeente Tiel een aantal grote projecten uitgevoerd om de wijk droger en mooier te maken. Dit jaar rondden we het laatste project af: de Spoorsingel. De singel zorgt voor extra waterberging in Tiel-Oost. Er is meer dan een halve hectare water aangelegd. Dat is vergelijkbaar met de afmeting van een voetbalveld. Ook is er ruimte gemaakt om te wandelen, spelen en voor de natuur. Inwoners hebben meegedacht over het ontwerp van de Spoorsingel.  

Tiel-Oost droger 
en mooier

1

4

Helpen met een

groen speelplein

voor wijk en school,

op onze manier”

Iwan van Eldijk (bestuurslid Stichting buurtspeelplein Donatushof, organiseert fondsen voor een renovatie van het speelplein Donatushof in Bemmel en ziet een nieuw soort levendigheid in de buurt.

Waterschap Rivierenland heeft de ambitie om in 2030 energieneutraal te worden. In de Betuwe hebben we in 2019 flink aan de weg getimmerd om dit doel te halen. 

In de Betuwe wordt gewerkt aan
energieneutraal waterschap

1

2

Zo halen we bij de rioolwaterzuivering in Tiel biogas uit rioolslib en hebben we in Arnhem-Zuid een zonnepark geopend. Met deze twee groene energiebronnen wekken we 5,5 miljoen KwH per jaar op. Dat is ongeveer gelijk aan het jaarlijkse verbruik van 1700 woningen. 

De komende periode gaan we nog meer zonneparken openen. Zo staat er bijvoorbeeld nog een op de planning bij de rioolwaterzuivering in Dodewaard. 

In 2030 wekken we alle energie die voor onze bedrijfsvoering nodig is duurzaam op. 

Arnhem-Zuid

Tiel


2

groene
energiebronnen

zonnepark

rioolzuivering

De gemeente Neder-Betuwe had een aantal jaar geleden juist te kampen met wateroverlast. We hebben op verschillende locaties in Neder-Betuwe extra waterberging gegraven. Bijvoorbeeld bij de kern van Kesteren. Daar hebben we in 2019 samen met de gemeente een sloot verbreed. Met de extra waterberging is het gebied beter voorbereid op het veranderende klimaat.

Een van de plekken waar droogte goed te merken was, is Nijmegen-Lent. In 2018 was het waterpeil van de Lentse Plas lange tijd laag. Aan het einde van de zomer van 2018 plaatsten we pompen om het droogvallen van de singels tegen te gaan. Uiteindelijk bleek het nodig om de pompen tot en met het voorjaar van 2019 te laten staan. Zo voorkwamen we stankoverlast, vissterfte en natuurschade. Inmiddels hebben we samen met de gemeente Nijmegen de singels voorzien van een kleibodem, die beter water vasthoudt.

Calamiteiten zijn niet uit te sluiten. Bijvoorbeeld extreem hoogwater op de grote rivieren, droogte, het stilvallen van een rioolwaterzuivering of dat er gevaarlijke stoffen in het water terechtkomen. 

Betuwe toekomstbestendig

1

3

Tiel-Oost is een wijk met veel steen en weinig sloten. Bij een hoosbui of een hogere waterstand op de Waal stond er regelmatig water op straat. De afgelopen jaren hebben we samen met gemeente Tiel een aantal grote projecten uitgevoerd om de wijk droger en mooier te maken. Dit jaar rondden we het laatste project af: de Spoorsingel. De singel zorgt voor extra waterberging in Tiel-Oost. Er is meer dan een halve hectare water aangelegd. Dat is vergelijkbaar met de afmeting van een voetbalveld. Ook is er ruimte gemaakt om te wandelen, spelen en voor de natuur. Inwoners hebben meegedacht over het ontwerp van de Spoorsingel.  

Tiel-Oost droger 
en mooier

1

4

“Op zaterdag zag ik andere ouders vaak in de weer met tegels en boomstammen. Het betonnen plein bood kinderen weinig uitdaging. Met een plan kregen we zicht op allerlei subsidieregelingen. Zoals voor de omgang met water. Nu zitten de stoeptegels in een amfitheater voor buitenles aan de kinderen. Je ziet het water van het enorme dak via boomstammen over het plein lopen. In de Waal, de Linge en de Rijn. Iedereen is bij de waterpomp te vinden: kinderen en water is een genot om te zien. Met de beplanting en de sponsorloop voor een natuurlijk klim- en speeltoestel is het helemaal af.”

Iwan van Eldijk, bestuurslid Stichting buurtspeelplein Donatushof

Bent u van plan om uw tuin of buurt te vergroenen? Als u dit samen doet met uw buren dan bieden we vanuit het waterschap subsidie! Op www.hohohuisbui.nl vindt u
meer informatie.

Ook een goed klimaatidee?

1

1