Hoe blijven we in balans met het water in
ons bijzondere rivierengebied? Bij Waterschap Rivierenland werken we aan sterke dijken,
de kwaliteit en het peil van ons water. Elke dag weer, zodat het water onze vriend blijft.
Daar hebben we alle rivierenlanders bij nodig. Want dit gaat over de stad waar u werkt,
de buurt waar u woont, de natuur waar u
van geniet. Samen maken we het verschil.

thema: rivierenlanders

De dijken in het rivierengebied beschermen ons tegen een overstroming. Maar wat als het toch misgaat? In 1995 was
het kantje boord in het rivierengebied.

Campagne #tothier

1

1

25 jaar geleden startte op 31 januari 1995 een van de grootste evacuaties uit de Nederlandse geschiedenis. Het liep gelukkig goed af: het rivierengebied overstroomde niet. Toch is er een kans dat u dit wél meemaakt. Tot waar staat het water dan bij u thuis? Met onze app #tothier beleeft u het zelf. U ziet direct hoe hoog het water op uw adres kan komen te staan.

Nieuwsgierig? 
Download #tothier en bekijk het zelf! 

        

Google Playstore

Apple Appstore

www.tothier.nl

In 2019 heeft het waterschap een video gemaakt. Deze video laat zien hoe we als waterschap, samen met de omgeving, zorgen voor de juiste balans met het water in één van de mooiste waterrijke gebieden van Nederland.

In beweging voor balans

Waterschap Rivierenland en Vislift b.v. hebben met de ‘Smart Vislift’ de waterinnovatieprijs 2019 gewonnen in de categorie Digitale Transformatie. Deze zelfdenkende vispassage herkent vissen en zorgt voor ideale omstandigheden om te migreren. De vislift voorziet daarnaast in eigen onderhoud, houdt de kwaliteit van het water in de gaten en neemt minder ruimte in dan traditionele vispassages.

Waterschap Rivierenland wint waterinnovatieprijs 

1

2

Google Playstore

Apple Appstore

www.tothier.nl

Prijsuitreiking

In 2019 was Waterschap Rivierenland aanwezig bij verschillende evenementen: Rode Kruis Bloesemtocht, Gardenista, Nationale Molen-
& Gemalendag, debatten tijdens de verkiezingen, de Nijmeegse Vierdaagse, Democratiefestival, Appelpop en Open Monumentendag.

Goed gesprek tijdens evenementen

1

3

Tijdens deze evenementen hebben we zo’n 40.000 bezoekers gezien of gesproken met als kern: wat doet het waterschap en wat kunt u zelf doen om wateroverlast of hitte te verminderen. Dit leverde gesprekken op, bijvoorbeeld hoe tuinen en daken groener gemaakt kunnen worden. 

Maar ook een simpel bekertje kraanwater op een warme dag tijdens de Nijmeegse Vierdaagse leverde waardevolle gesprekken op over het belang van voldoende en schoon water.

Voor de veiligheid is het belangrijk dat de dijken goed op orde zijn. Net als doorgangen voor verkeer (coupures) en de inzet van onze dijkbewaking. Daarom oefenen we regelmatig. 

Oefeningen

1

4

We testen dan de materialen, protocollen en de samenwerking met onze omgeving. In 2019 sloten we bijvoorbeeld coupures in Tiel, Culemborg en Werkendam. In Zaltbommel sloten we de flexkering aan de Waal en in


snelweg A2 sloot de coupure in de Diefdijk. In december oefenden onze dijkwachten op alle rivierdijken: te voet en in auto’s moesten zij schadebeelden vinden en correct melden. Zo zijn we klaar voor hoogwater.


Sinds kort stelt Waterschap Rivierenland de excursie Waterleerpad beschikbaar voor leerlingen uit de onderbouw van het voortgezet onderwijs. In november 2019 was de aftrap van deze nieuwe excursie. 

Educatie: Waterleerpad

1

5

“We mochten zelf met de boot op de Linge varen en op verschillende plekken mochten wij proefjes doen. Ik heb dit als erg leuk en leerzaam ervaren. Dit is voor herhaling vatbaar!”

Sara Timmermans, leerling
Koningin Wilhelmina College Culemborg

Na een voorbereidende les op school over de taken van het waterschap gaan de leerlingen met een raft het water op om waterkwaliteitsproeven uit te voeren. Een leuke en dynamische manier om te leren, waarbij samenwerken van groot belang is. In dit praktische lesprogramma komen de vakken aardrijkskunde, biologie, natuur- en scheikunde samen. 

In de aanloop naar de waterschapsverkiezingen ontwikkelde de Unie van Waterschappen samen met Prodemos een lesmodule over waterschapsdemocratie. De lessen zijn bedoeld voor de bovenbouw van vmbo, havo, vwo en het mbo en worden gegeven door onze waterschapscollega’s.

Game en gastles
Waterschapsdemocratie

Opbouw van de game
De les bestaat uit een online game in de vorm van een rollenspel en een introductie over het waterschap, het waterschapsbestuur en de waterschapsverkiezingen. In de tweede les hebben de leerlingen eerst een korte verkiezing. De leerlingen kruipen in de huid van het dagelijks bestuur en moeten keuzes maken als: ‘Welke keuzes maak jij als jouw waterschap te maken krijgt met vervuild water?’ ‘Geef je geld uit om je dijken te versterken of vertrouw je op de dijken van de omliggende waterschappen?’ Ze moeten daarbij rekening houden met indicatoren, zoals tevredenheid van de burgers, natuurbeheerders, bedrijfsleven en agrariërs en de balans tussen uitgaven en inkomsten.

“Ik heb nooit eerder nagedacht over wat er allemaal gedaan wordt in het waterbeheer, het is allemaal zo vanzelfsprekend.”

Deelnemer Waterschapsdemocratiegame

 

De inwoners van Waterschap Rivierenland hebben tijdens de waterschapsverkiezingen in maart 2019 gekozen voor een nieuw Algemeen Bestuur. De opkomst van
de verkiezingen was hoog: 53,5%.
Kort daarna is Co Verdaas beëdigd
als dijkgraaf.

Door water
verbonden - sterke dijken,
(be)leefbare iconen

1

1

Op 27 mei heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met het bestuursakkoord op hoofdlijnen voor de bestuursperiode 2019- 2023. In het bestuursakkoord ‘Door water verbonden – Sterke dijken, (be)leefbare iconen’ is op hoofdlijnen vastgelegd welke ambitie het waterschap heeft en welke koers het wil varen in de bestuursperiode 2019-2023. 

 

Dijkgraaf Co Verdaas

 

In 2019 heeft het waterschap een video gemaakt. Deze video laat zien hoe we als waterschap, samen met de omgeving, zorgen voor de juiste balans met het water in één van de mooiste waterrijke gebieden van Nederland.

In beweging voor balans

Hoe blijven we in balans met het water in ons bijzondere rivierengebied? Bij Waterschap Rivierenland werken we aan sterke dijken, de kwaliteit en het peil van ons water. Elke dag weer, zodat het water onze vriend blijft. Daar hebben we alle rivierenlanders bij nodig. Want dit gaat over de stad waar u werkt, de buurt waar u woont, de natuur waar u van geniet. Samen maken we het verschil.

De inwoners van Waterschap Rivierenland hebben tijdens de waterschapsverkiezingen in maart 2019 gekozen voor een nieuw Algemeen Bestuur. De opkomst van
de verkiezingen was hoog: 53,5%.
Kort daarna is Co Verdaas beëdigd
als dijkgraaf.

Door water verbonden - sterke dijken, (be)leefbare iconen

1

1

Op 27 mei heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met het bestuursakkoord op hoofdlijnen voor de bestuursperiode 2019- 2023. In het bestuursakkoord ‘Door water verbonden – Sterke dijken, (be)leefbare iconen’ is op hoofdlijnen vastgelegd welke ambitie het waterschap heeft en welke koers het wil varen in de bestuursperiode 2019-2023. 

 

Dijkgraaf Co Verdaas

 

Rivierenlanders

De dijken in het rivierengebied beschermen ons tegen een overstroming. Maar wat als het toch misgaat? In 1995 was het kantje boord in het rivierengebied.

Campagne #tothier

1

1

25 jaar geleden startte op 31 januari 1995 een van de grootste evacuaties uit de Nederlandse geschiedenis. Het liep gelukkig goed af: het rivierengebied overstroomde niet. Toch is er een kans dat u dit wél meemaakt. Tot waar staat het water dan bij u thuis? Met onze app #tothier beleeft u het zelf. U ziet direct hoe hoog het water op uw adres kan komen te staan.

Nieuwsgierig? 
Download #tothier en bekijk het zelf! 

        

Google Playstore

Apple Appstore

www.tothier.nl

Waterschap Rivierenland en Vislift b.v. hebben met de ‘Smart Vislift’ de waterinnovatieprijs 2019 gewonnen in de categorie Digitale Transformatie. Deze zelfdenkende vispassage herkent vissen en zorgt voor ideale omstandigheden om te migreren. De vislift voorziet daarnaast in eigen onderhoud, houdt de kwaliteit van het water in de gaten en neemt minder ruimte in dan traditionele vispassages.

Waterschap Rivierenland wint waterinnovatieprijs 

1

2

Prijsuitreiking

In 2019 was Waterschap Rivierenland aanwezig bij verschillende evenementen: Rode Kruis Bloesemtocht, Gardenista, Nationale Molen & Gemalendag, debatten tijdens de verkiezingen, de Nijmeegse Vierdaagse, Democratiefestival, Appelpop en Open Monumentendag. 

Goed gesprek tijdens evenementen

1

3

Tijdens deze evenementen hebben we zo’n 40.000 bezoekers gezien of gesproken met als kern: wat doet het waterschap en wat kunt u zelf doen om wateroverlast of hitte te verminderen. Dit leverde gesprekken op, bijvoorbeeld hoe tuinen en daken groener gemaakt kunnen worden. 

Maar ook een simpel bekertje kraanwater op een warme dag tijdens de Nijmeegse Vierdaagse leverde waardevolle gesprekken op over het belang van voldoende en schoon water.

Voor de veiligheid is het belangrijk dat de dijken goed op orde zijn. Net als doorgangen voor verkeer (coupures) en de inzet van onze dijkbewaking. Daarom oefenen we regelmatig. 

Oefeningen

1

4

We testen dan de materialen, protocollen en de samenwerking met onze omgeving. In 2019 sloten we bijvoorbeeld coupures in Tiel, Culemborg en Werkendam. In Zaltbommel sloten we de flexkering aan de Waal en in snelweg A2 sloot de coupure in de Diefdijk. In december oefenden onze dijkwachten op alle rivierdijken: te voet en in auto’s moesten zij schadebeelden vinden en correct melden. Zo zijn we klaar voor hoogwater.


Sinds kort stelt Waterschap Rivierenland de excursie Waterleerpad beschikbaar voor leerlingen uit de onderbouw van het voortgezet onderwijs. In november 2019 was de aftrap van deze nieuwe excursie. 

Educatie: Waterleerpad

1

5

“We mochten zelf met de boot op de Linge varen en op verschillende plekken mochten wij proefjes doen. Ik heb dit als erg leuk en leerzaam ervaren. Dit is voor herhaling vatbaar!”

Sara Timmermans, leerling
Koningin Wilhelmina College Culemborg

Na een voorbereidende les op school over de taken van het waterschap gaan de leerlingen met een raft het water op om waterkwaliteitsproeven uit te voeren. Een leuke en dynamische manier om te leren, waarbij samenwerken van groot belang is. In dit praktische lesprogramma komen de vakken aardrijkskunde, biologie, natuur- en scheikunde samen. 

In de aanloop naar de waterschaps-verkiezingen ontwikkelde de Unie van Waterschappen samen met Prodemos een lesmodule over waterschapsdemocratie. De lessen zijn bedoeld voor de bovenbouw van vmbo, havo, vwo en het mbo en worden gegeven door onze waterschapscollega’s.

Game en gastles
Waterschaps-democratie

“Ik heb nooit eerder nagedacht over wat er allemaal gedaan wordt in het waterbeheer, het is allemaal zo vanzelfsprekend.”

Deelnemer Waterschapsdemocratiegame