Dit doel komt uit de energie- en klimaatdoelstellingen van het VN Klimaatakkoord van 2015. Om hieraan te voldoen worden er allerlei maatregelen genomen. Energiefabrieken, zonneparken en innovaties zoals energie opwekken uit waterkracht dragen bij aan het halen van dit doel.

Het waterschap heeft de doelstelling om in 
2030 energieneutraal te zijn en in 2020 40% 
van de energie, die voor de bedrijfsvoering 
nodig is, duurzaam op te wekken.

 

thema: energieneutraal waterschap

Ga terug naar de kaart op de startpagina voor een overzicht van de projecten energieneutraal waterschap

Energiefabriek en centralisatie Sleeuwijk

Energiefabriek Tiel

Zonneparken Hardinxveld

Innozowa: energie op water

zonnepark Arnhem-Zuid

Het waterschap heeft de
doelstelling om in 2030
energieneutraal te zijn en in 
2020 40% van de energie, 
die voor de bedrijfsvoering 
nodig is, duurzaam op te wekken.

 

thema: energieneutraal waterschap

Dit doel komt uit de energie- en klimaatdoelstellingen van het VN Klimaatakkoord van 2015. Om hieraan te voldoen worden er allerlei maatregelen genomen. Energiefabrieken, zonneparken en innovaties zoals energie opwekken uit waterkracht dragen bij aan het halen van dit doel.

Energiefabriek en centralisatie Sleeuwijk

Energiefabriek Tiel

Zonneparken Hardinxveld

Innozowa: energie op water

naar boven

Ga terug naar de kaart op de startpagina voor een overzicht van de projecten energieneutraal waterschap

zonnepark Arnhem-Zuid