Piet de Klein merkt als wethouder van Beuningen dat er in zijn portefeuille ruimte, water en energie echt iets aan het veranderen is. 

We laten de natuur

meer terugkomen

in onze stedelijke

leefomgeving”

“Dat zie je aan de buitenruimte, die we anders durven in te richten. Met veel groen en natuurlijke afwatering. Bewoners hebben genoeg van stenen en maken er actiever en bewuster werk van. Dat zie ik in de vitale wijk Hutgraaf, die we met alle partijen gezamenlijk hebben ingericht. In Ewijk zijn we bezig met een ‘ecowieck’. Een nieuwe wijk, die vorm krijgt door participatie op basis van ecologische principes: energieneutraal, ruimte voor groen en water, hittebestendig en klimaatadaptief. Dat trok de aandacht van een bewonerscollectief van 20 mensen die ergens in Nederland zo duurzaam mogelijk willen bouwen. Zij herkenden de manier waarop we in Beuningen met de openbare ruimte om willen gaan.”

Piet de Klein, wethouder van Beuningen

De Regionale Klimaat Adaptatie Strategie (RAS) voor de regio Rijk van Nijmegen en Land van Maas en Waal is op 12 juni 2019 als een van de eerste regio’s officieel van start gegaan. De ondertekening van het manifest ‘Rijk van Maas en Waal’ is door maar liefst 30 partijen een hele concrete stap naar een klimaatbestendige regio.

Wat is een Regionale Klimaat Adaptatie Strategie?

Een RAS geeft aan hoe de regio op de korte en lange termijn gaat werken aan een een regio die bestand is tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Rijk van Maas en Waal maakt werk van klimaatadaptatie

1

1

“Het Rijk van Maas & Waal is kwetsbaar voor klimaatverandering. Samen met het waterschap, gemeenten en bewoners maken we het gebied klaar voor hitte en neerslag. We geven de regio ruimte om te experimenteren met groene wijken, waterbuffers in de stad en hittebestendige woningen.’’

Gedeputeerde Peter Kerris van de Provincie Gelderland over de RAS

De afgelopen twee jaar heeft Waterschap Rivierenland met de zeven gemeenten Berg & Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Nijmegen, Wijchen, West Maas en Waal en de provincie Gelderland hard gewerkt om een breed gedragen strategie te ontwikkelen. Een strategie waar niet alleen overheden achter staan, maar ook andere partijen die actief zijn in de regio op dit terrein ondertekenden het manifest: Vitens, Ploegdriever, K3 Delta, ZLTO, De Gelderse Natuur en Milieufederatie, De Beijer Groep, Staatsbosbeheer, VHG – branchevereniging ondernemers in het groen, Spectrum Elan, Nederzand, Vierdaagsefeesten Nijmegen, Klokgroep, Stichting Landschapsbeheer Gelderland, De Bastei, Architectenbureau Elyps, Gelders Genootschap, de gezamenlijke Nijmeegse woningcorporaties, Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, Hogeschool van Hall Larenstein, Werkgroep Milieubeheer Groesbeek en Tuinbranche Nederland.

Na twee jaar hard werken is op 20 september 2019 de pilotinstallatie INNOZOWA (INNOvatieve Zonnepaneel op Water) geopend. Op een plas in Weurt wordt op een revolutionaire manier
 zonne-energie op water gewonnen.

 INNOZOWA 

1

2

zonnepanelen op het water

Het Waalfront in Nijmegen krijgt een toekomstbestendige, veilige dijk die het voormalig industriegebied groener maakt en het uitzicht op de rivier terugbrengt. Waterschap Rivierenland, Provincie Gelderland en Ontwikkelingsbedrijf Waalfront (een samenwerking tussen gemeente Nijmegen en Bouwfonds Property Development (BPD) tekenden op 18 september 2019 een samenwerkingsovereenkomst die de rollen en financiering van het project vastlegt. 

Nieuwe stap naar waterveilig Waalfront Nijmegen

1

3

Net als de rest van het rivierengebied bereidt ook het Land van Maas en Waal en Rijk van Nijmegen zich voor op een toekomst waarin het droger én natter wordt. 

Rijk van Maas en Waal toekomstbestendig

1

4

Enkele mijlpalen om een toekomstbestendig Land van Maas en Waal en Rijk van Nijmegen te realiseren op rij

Deltacommissaris Peter Glas bracht op 12 juni 2019 een bezoek aan het Land van Maas en Waal. Op uitnodiging van Waterschap Rivierenland bezocht hij onder andere Breedeweg in de gemeente Berg en Dal. 

Wateroverlast en klimaat centraal bij bezoek deltacommissaris aan Land van Maas en Waal

1

5

Piet de Klein merkt als wethouder van Beuningen dat er in zijn portefeuille ruimte, water en energie echt iets aan het veranderen is. 

We laten de natuur

meer terugkomen

in onze stedelijke

leefomgeving”

INNOZOWA bestaat uit Waterschap Rivierenland, Blue21 BV, Hakkers BV en TU Delft en is een vanuit subsidie Hernieuwbare Energie door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gesteund project.

Waterschap Rivierenland wil op deze manier energietransitie en waterbeheer met elkaar verbinden. Zonne-energie is een duurzame energiebron die fossiele brandstoffen kan vervangen. Helaas hebben we in Nederland niet veel ruimte voor zonnepanelen op land. Daarom kijken we naar de mogelijkheid om zonnepanelen te plaatsen op bestaande plassen.

Samen met drie andere partijen hebben we gewerkt aan een energieneutraal waterschap 2030. Met als resultaat een nieuw model zonnepaneel op water. Deze drijvende zonnepanelen kunnen daarnaast een meerwaarde bieden voor ecologie.

“Om zon op water een kans te geven hebben we met INNOZOWA een 
flexibel drijvend zonnepanelensysteem ontwikkeld. Hiermee benutten we de voordelen van het op water bouwen zonder dat dit ten koste gaat van de ecologie”. 

Bjorn Prudon, projectleider Waterschap Rivierenland

Na twee jaar hard werken is op 20 september 2019 de pilotinstallatie INNOZOWA (INNOvatieve Zonnepaneel op Water) geopend. Op een plas in Weurt wordt op een revolutionaire manier
 zonne-energie op water gewonnen.

 INNOZOWA 

zonnepanelen op het water

1

2

Het Waalfront in Nijmegen krijgt een toekomstbestendige, veilige dijk die het voormalig industriegebied groener maakt en het uitzicht op de rivier terugbrengt. Waterschap Rivierenland, Provincie Gelderland en Ontwikkelingsbedrijf Waalfront (een samenwerking tussen gemeente Nijmegen en Bouwfonds Property Development (BPD) tekenden op 18 september 2019 een samenwerkings-overeenkomst die de rollen en financiering van het project vastlegt. 

Nieuwe stap 
naar waterveilig Waalfront Nijmegen

1

3

Net als de rest van het rivierengebied bereidt ook het Land van Maas en Waal en Rijk van Nijmegen zich voor op een toekomst waarin het droger én natter wordt. 

Rijk van Maas en Waal toekomstbestendig

1

4

Enkele mijlpalen om een toekomstbestendig Land van Maas en Waal en Rijk van Nijmegen te realiseren op rij

“Dat zie je aan de buitenruimte, die we anders durven in te richten. Met veel groen en natuurlijke afwatering. Bewoners hebben genoeg van stenen en maken er actiever en bewuster werk van. Dat zie ik in de vitale wijk Hutgraaf, die we met alle partijen gezamenlijk hebben ingericht. In Ewijk zijn we bezig met een ‘ecowieck’. Een nieuwe wijk, die vorm krijgt door participatie op basis van ecologische principes: energieneutraal, ruimte voor groen en water, hittebestendig en klimaatadaptief. Dat trok de aandacht van een bewonerscollectief van 20 mensen die ergens in Nederland zo duurzaam mogelijk willen bouwen. Zij herkenden de manier waarop we in Beuningen met de openbare ruimte om willen gaan.”

Piet de Klein, wethouder van Beuningen

De Regionale Klimaat Adaptatie Strategie (RAS) voor de regio Rijk van Nijmegen en Land van Maas en Waal is op 12 juni 2019 als een van de eerste regio’s officieel van start gegaan. De ondertekening van het manifest ‘Rijk van Maas en Waal’ is door maar liefst 30 partijen een hele concrete stap naar een klimaatbestendige regio.

Wat is een Regionale Klimaat Adaptatie Strategie?

Een RAS geeft aan hoe de regio op de korte en lange termijn gaat werken aan een een regio die bestand is tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Rijk van Maas en Waal maakt werk van klimaatadaptatie

1

1

“Het Rijk van Maas & Waal is kwetsbaar voor klimaatverandering. Samen met het waterschap, gemeenten en bewoners maken we het gebied klaar voor hitte en neerslag. We geven de regio ruimte om te experimenteren met groene wijken, waterbuffers in de stad en hittebestendige woningen.’’

Gedeputeerde Peter Kerris van de Provincie Gelderland over de RAS

De afgelopen twee jaar heeft Waterschap Rivierenland met de zeven gemeenten Berg & Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Nijmegen, Wijchen, West Maas en Waal en de provincie Gelderland hard gewerkt om een breed gedragen strategie te ontwikkelen. Een strategie waar niet alleen overheden achter staan, maar ook andere partijen die actief zijn in de regio op dit terrein ondertekenden het manifest: Vitens, Ploegdriever, K3 Delta, ZLTO, De Gelderse Natuur en Milieufederatie, De Beijer Groep, Staatsbosbeheer, VHG – branchevereniging ondernemers in het groen, Spectrum Elan, Nederzand, Vierdaagsefeesten Nijmegen, Klokgroep, Stichting Landschapsbeheer Gelderland, De Bastei, Architectenbureau Elyps, Gelders Genootschap, de gezamenlijke Nijmeegse woningcorporaties, Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, Hogeschool van Hall Larenstein, Werkgroep Milieubeheer Groesbeek en Tuinbranche Nederland.

Druten-Zuid

In Druten-Zuid zijn de sloten en oevers opnieuw ingericht. Samen met onder andere de gemeente en betrokkenen van Wijkcentrum de Doorkijk konden we naast het verbeteren van de sloten en het inrichten van natuurvriendelijkere oevers ook een (educatieve) waterspeelplaats realiseren.

Het eindresultaat: toekomstbestendige oevers en sloten. Met daarnaast een plek waar met zand en water gespeeld kan worden én je meer te weten komt wat water voor je kan betekenen en hoe belangrijk het is om goed met water om te gaan.

Natuur vennengebied is
aan het herstellen         

Samen met de provincie Gelderland, Staatsbosbeheer en de gemeenten Wijchen en Heumen werkte Waterschap Rivierenland de afgelopen vijf jaar aan maatregelen tegen de verdroging van het Overasseltse en Hatertse vennengebied. Op 3 december 2019, tijdens de presentatie van de onderzoeksresultaten, laten deze maatregelen een positief effect zien op het waterpeil in de vennen. Het gemiddelde venpeil van de centraal gelegen vennen is met vijf à tien cm gestegen. Tegelijk is de heideontwikkeling in het gebied op veel plekken succesvol. De natuur is aan het herstellen. Het gebied gaat gezonder de toekomst in.

Meer informatie

Alphen

Ook in Alphen werken we, samen met gemeente West Maas en Waal, aan verschillende maatregelen om de wateroverlast in de toekomst te verminderen. De duiker, een betonnen buis die onder een weg of land door loopt om verschillende sloten met elkaar te verbinden, is bijvoorbeeld vergroot. 

Ook is een nieuw gemaal in Alphen gemaakt. Dit is een tweede hoofdafvoer vanuit het dorp. Zo komt Alphen weer een stap dichter bij een ‘klimaatbestendig Alphen’. 

Deltacommissaris Peter Glas bracht op 12 juni 2019 een bezoek aan het Land van Maas en Waal. Op uitnodiging van Waterschap Rivierenland bezocht hij onder andere Breedeweg in de gemeente Berg en Dal. 

Wateroverlast en klimaat centraal bij bezoek deltacommissaris aan Land van Maas en Waal

1

5