Onze dijken moeten voldoende hoog en sterk zijn om het rivierwater tegen te houden. We houden de dijken daarom nauwlettend in de gaten.

Er gelden regels waaraan een dijk moet voldoen: 
de veiligheidsnorm. Voldoet een dijk niet aan de eisen? Dan versterken we die. Momenteel voeren we negen dijkversterkingsprojecten uit als onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma

Dijkversterkingsprojecten

Een stijgende zeespiegel, dalende bodem en klimaatverandering hebben grote gevolgen voor Nederland, maar zeker ook voor ons rivierengebied.

Dijkversterkingsprojecten

scroll naar
beneden

Onze dijken moeten voldoende hoog en sterk zijn om het rivierwater tegen te houden. 
We houden de dijken daarom nauwlettend in de gaten.

Er gelden regels waaraan een
dijk moet voldoen:
de veiligheidsnorm. Voldoet een dijk niet aan de eisen? Dan versterken we die. Momenteel voeren we negen dijkversterkingsprojecten uit als onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma

Een stijgende zeespiegel, dalende bodem en klimaatverandering hebben grote gevolgen voor Nederland, maar zeker ook voor ons rivierengebied.

Dijkversterkingsprojecten

scroll naar
beneden