Ook op lokaal niveau zijn gemeenten actief op het gebied van klimaat. Soms dragen wij als waterschap bij aan deze lokale initiatieven. Zo zijn wij co-financier van Operatie Steenbreek Nijmegen en Arnhem Klimaatbestendig.

Ook agrarische bedrijven kunnen een steentje bijdragen. Door te investeren in waterbesparende maatregelen maakt u uw bedrijf toekomstbestendiger. Bovendien biedt het waterschap subsidie voor innovatieve maatregelen.

Bent u van plan om uw tuin of
buurt te vergroenen? Als u dit samen doet met uw buren dan bieden we
vanuit het waterschap subsidie!
Op www.hohohoosbui.nl vindt u
meer informatie.

Effecten van klimaatverandering als overstroming, wateroverlast, droogte en hitte stellen onze hele samenleving voor grote uitdagingen. We hebben elkaar nodig bij de omgang met deze effecten. Het gaat namelijk over de stad waar u werkt, de buurt waar u woont en de natuur waar u van geniet. Samen maken we het verschil. 

Klimaatverandering

1

1

Wij zijn constant bezig om het rivierengebied veilig, schoon en
droog en daarmee toekomstbestendig te houden. Ook in 2019 hebben ons daar weer volop voor ingezet.

thema: toekomstbestendig rivierenland

Ga terug naar de kaart op de startpagina voor een overzicht van de projecten toekomstbestendig Rivierenland.

Pompveld
Andelsch Broek

Nieuwe natuur Alblasserwaard

Betuwe toekomstbestendig

Rijk van Maas en Waal toekomstbestending

Altena
toekomstbestendig

Tiel Oost droger en mooier

RAS Rijk van
Maas en Waal

Wij zijn constant bezig om het rivierengebied veilig, schoon en
droog en daarmee toekomstbestendig te houden. Ook in 2019 hebben ons daar weer volop voor ingezet.

Toekomstbestendig
rivierenland

Bent u van plan om uw tuin of
buurt te vergroenen? Als u dit samen doet met uw buren dan bieden we
vanuit het waterschap subsidie!
Op www.hohohoosbui.nl vindt u
meer informatie.

Effecten van klimaatverandering als overstroming, wateroverlast, droogte en hitte stellen onze hele samenleving voor grote uitdagingen. We hebben elkaar nodig bij de omgang met deze effecten. Het gaat namelijk over de stad waar u werkt, de buurt waar u woont en de natuur waar u van geniet. Samen maken we het verschil. 

Klimaat-verandering

1

1

Ook agrarische bedrijven kunnen een steentje bijdragen. Door te investeren in waterbesparende maatregelen maakt u uw bedrijf toekomstbestendiger. Bovendien biedt het waterschap subsidie voor innovatieve maatregelen.

Ook op lokaal niveau zijn gemeenten actief op het gebied van klimaat. Soms dragen wij als waterschap bij aan deze lokale initiatieven. Zo zijn wij co-financier van Operatie Steenbreek Nijmegen en Arnhem Klimaatbestendig.

Ga terug naar de kaart op de startpagina voor een overzicht van de projecten toekomstbestendig Rivierenland.

Pompveld
Andelsch Broek

Nieuwe natuur Alblasserwaard

Betuwe toekomstbestendig

Rijk van Maas en Waal toekomstbestending

Altena
toekomstbestendig

Tiel Oost droger en mooier

RAS Rijk van
Maas en Waal